ที่ UN ผู้นำระดับโลกมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อต้านยาต้านจุลชีพ

ที่ UN ผู้นำระดับโลกมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อต้านยาต้านจุลชีพ

ความพยายามร่วมกันในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนา

ทุกวันนี้ ผู้นำระดับโลกได้ส่งสัญญาณถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในการให้ความสนใจเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และเชื้อราพัฒนาความต้านทานต่อยาที่ก่อนหน้านี้สามารถรักษาได้นับเป็นครั้งแรกที่ประมุขแห่งรัฐมุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางที่ประสานกันอย่างกว้างขวางเพื่อแก้ไขต้นตอของ AMR ในหลายภาคส่วน 

โดยเฉพาะสุขภาพของมนุษย์ สุขภาพสัตว์ และการเกษตร

 นี่เป็นเพียงครั้งที่สี่ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหยิบประเด็นปัญหาสุขภาพขึ้นมา (ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ เอชไอวี โรคไม่ติดต่อ และอีโบลา) การประชุมระดับสูงจัดขึ้นโดย ฯพณฯ ปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 71

“การดื้อยาต้านจุลชีพคุกคามการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการการตอบสนองทั่วโลก” นายทอมสันกล่าว “วันนี้ประเทศสมาชิกได้ตกลงตามคำประกาศทางการเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการก้าวไปข้างหน้า ไม่มีประเทศ ภาคส่วน หรือองค์กรใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพัง”

ประเทศต่างๆ ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติเกี่ยวกับ AMR ตาม”แผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ”ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการแก้ปัญหา AMR ที่พัฒนาขึ้นในปี 2558 โดย WHO โดยประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) แผนดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อทำความเข้าใจปัญหาทั้งหมดและหยุดการใช้ยาต้านจุลชีพในทางที่ผิดในด้านสุขภาพของมนุษย์ สุขภาพสัตว์ และเกษตรกรรม บรรดาผู้นำต่างตระหนักถึงความจำเป็นของระบบที่เข้มแข็งขึ้นในการเฝ้าติดตามการติดเชื้อดื้อยาและปริมาณของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในมนุษย์ สัตว์ และพืชผล ตลอดจนความร่วมมือและเงินทุนระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

พวกเขาให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างกฎระเบียบของยาต้านจุลชีพ ปรับปรุงความรู้และความตระหนัก และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนส่งเสริมแนวทางใหม่โดยใช้ทางเลือกอื่นแทนยาต้านจุลชีพ และเทคโนโลยีใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคและวัคซีน

“การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นภัยคุกคามพื้นฐานต่อสุขภาพ การพัฒนา 

และความมั่นคงของมนุษย์ คำมั่นสัญญาที่ทำขึ้นในวันนี้ต้องได้รับการแปลเป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยชีวิตทั่วทั้งภาคส่วนของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เรากำลังหมดเวลาแล้ว” ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO กล่าว

การติดเชื้อที่พบบ่อยและเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น โรคปอดบวม โรคหนองใน และการติดเชื้อหลังการผ่าตัด เช่นเดียวกับเอชไอวี วัณโรค และมาลาเรีย จะไม่สามารถรักษาได้มากขึ้นเนื่องจาก AMR หากไม่ตรวจสอบ AMR คาดว่าจะส่งผลกระทบทางสังคม ความมั่นคงด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะบั่นทอนการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรง

ระดับ AMR ที่สูงอยู่แล้วในโลกปัจจุบันเป็นผลมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพอื่นๆ มากเกินไปและในทางที่ผิดในมนุษย์ สัตว์ (รวมถึงปลาที่เลี้ยงในฟาร์ม) และพืชผล ตลอดจนการแพร่กระจายของยาที่ตกค้างเหล่านี้ในดิน พืชผล และน้ำ ในบริบทที่กว้างขึ้นของ AMR การดื้อต่อยาปฏิชีวนะถือเป็นความเสี่ยงระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเร่งด่วนที่สุดที่ต้องให้ความสนใจในระดับนานาชาติและระดับชาติ

“AMR เป็นปัญหาไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฟาร์มของเราและในอาหารของเราด้วย เกษตรกรรมต้องแบกรับความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งโดยการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น และโดยการลดความจำเป็นในการใช้สารเหล่านี้ ผ่านฟาร์มที่ดี ด้านสุขอนามัย” ดร.โฮเซ กราเซียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ FAO กล่าว

“ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้มีความสำคัญต่อการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และยารักษาสัตว์ที่ดีพอๆ กับสุขภาพของมนุษย์ เราขอเรียกร้องให้หน่วยงานระดับชาติสนับสนุนอย่างแข็งขันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการส่งเสริมการใช้อย่างรับผิดชอบและรอบคอบ แนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานและแนวปฏิบัติ” ดร. โมนิก เอโลอิต ผู้อำนวยการใหญ่ของ สศอ. กล่าว

ผู้นำในการประชุมสหประชาชาติเรียกร้องให้ WHO, FAO และ OIE ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนา เช่น ธนาคารโลก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานการวางแผนและการดำเนินการของพวกเขา และรายงานกลับไปยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2018

ประเทศต่าง ๆ เรียกร้องให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่และคุ้มค่าในการป้องกันการติดเชื้อในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน น้ำสะอาดและสุขาภิบาล สุขอนามัยที่ดีในโรงพยาบาล และการเลี้ยงสัตว์ การวางระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่และใหม่อย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

นอกจากนี้ พวกเขายังเน้นย้ำถึงความล้มเหลวของตลาด และเรียกร้องให้มีแรงจูงใจใหม่สำหรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง การตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และการรักษาที่สำคัญอื่นๆ เพื่อทดแทนยาที่กำลังสูญเสียไป

พวกเขาเน้นว่าความสามารถในการจ่ายและการเข้าถึงยาปฏิชีวนะที่มีอยู่และใหม่ วัคซีนและเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ควรมีความสำคัญระดับโลกและควรคำนึงถึงความต้องการของทุกประเทศ

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์